Management- & Beleidssessies

Waarom zouden we het anders doen, het gaat toch goed?! Veranderingen worden door mensen in eerste instantie al snel als vervelend en lastig ervaren. Waar komt die initiėle weerstand vandaan en hoe gaat u op een positieve wijze met veranderingsprocessen om? Het loslaten van vertrouwde rituelen en werkwijzen brengen vaak onzekerheid met zich mee. Met name omdat men zich op voor hen onbekend terrein begeeft. En dat is iets wat door velen als uiterst onprettig wordt ervaren.

Hoe zorgt u ervoor dat mensen veranderingen accepteren en uw nieuwe beleid dragen? Hoe zet u beleid om in effectieve veranderingen waardoor de organisatie en haar medewerkers doen wat is afgesproken?